pratilipi-logo Pratilipi
English ๎ •
๎ —
๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL
๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL

Hey aarmyss Taekook love story New story เด†เดฃเต โœŒ๏ธ BL story เด†เดฃเต guys Taekok/yoongmin/ namjin/sope โœŒ๏ธ Highlight aayitt taekok aanu ketto๐Ÿ˜Œ Soo story okke next part il tharam soo เด‡เดชเตเดชเตŠ intro เดคเดพเดฐเดพเด‚ ๐Ÿ˜‹ ...

๎ Š4.9
(682)
3 hours
Reading Time
20768+
Read Count
library Library
download Download

Chapters

1.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL ๐Ÿ…ธ๐Ÿ…ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ…พ

๎ ‹ 2K+ ๎ Š 4.9 ๎ ญ 5 minutes
18 July 2022
2.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL PART 1

๎ ‹ 1K+ ๎ Š 4.9 ๎ ญ 3 minutes
24 July 2022
3.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL part 2

๎ ‹ 1K+ ๎ Š 4.8 ๎ ญ 4 minutes
08 August 2022
4.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL part 3

Download the app to read this part
locked
5.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL Part 4.

Download the app to read this part
locked
6.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL Part 5

Download the app to read this part
locked
7.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL Part 7

Download the app to read this part
locked
8.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL ย Part 8

Download the app to read this part
locked
9.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL ย Part 9

Download the app to read this part
locked
10.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL part 10

Download the app to read this part
locked
11.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL ย 11

Download the app to read this part
locked
12.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL 12

Download the app to read this part
locked
13.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL 13

Download the app to read this part
locked
14.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL 14

Download the app to read this part
locked
15.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL 15

Download the app to read this part
locked
16.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL 16

Download the app to read this part
locked
17.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL 17

Download the app to read this part
locked
18.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL 18

Download the app to read this part
locked
19.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL 19

Download the app to read this part
locked
20.

๐Ÿฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ฑ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ˆ๐Ÿ…พ๐Ÿ†„๐Ÿ†๐Ÿ†‚๐Ÿฏ BL 20

Download the app to read this part
locked