pratilipi-logo Pratilipi
English ๎ •
๎ —
๐‹๐Ž๐•๐„๐’๐“๐‘๐”๐‚๐Š | โœ“
๐‹๐Ž๐•๐„๐’๐“๐‘๐”๐‚๐Š | โœ“

๐‹๐Ž๐•๐„๐’๐“๐‘๐”๐‚๐Š | โœ“

Plot twist : Your crush loves you back! Join Spruha & Varad in their love journey ๐Ÿงก๐Ÿ’™

๎ Š4.8
(2.2K)
7 hours
Reading Time
79311+
Read Count
library Library
download Download

Chapters

1.

๐ŸงกPrologue๐Ÿ’™

๎ ‹ 2K+ ๎ Š 4.6 ๎ ญ 5 minutes
04 November 2020
2.

๐Ÿงก A & M's๐Ÿ’™

๎ ‹ 2K+ ๎ Š 4.8 ๎ ญ 2 minutes
04 November 2020
3.

LOVESTRUCK | 01

๎ ‹ 1K+ ๎ Š 4.7 ๎ ญ 4 minutes
04 November 2020
4.

LOVESTRUCK | 02

Download the app to read this part
locked
5.

LOVESTRUCK | 03

Download the app to read this part
locked
6.

LOVESTRUCK | 04

Download the app to read this part
locked
7.

LOVESTRUCK | 05

Download the app to read this part
locked
8.

LOVESTRUCK | 06

Download the app to read this part
locked
9.

LOVESTRUCK | 07

Download the app to read this part
locked
10.

LOVESTRUCK | 08

Download the app to read this part
locked
11.

LOVESTRUCK | 09

Download the app to read this part
locked
12.

LOVESTRUCK | 10

Download the app to read this part
locked
13.

LOVESTRUCK | 11

Download the app to read this part
locked
14.

LOVESTRUCK | 12

Download the app to read this part
locked
15.

LOVESTRUCK | 13

Download the app to read this part
locked
16.

LOVESTRUCK | 14

Download the app to read this part
locked
17.

LOVESTRUCK | 15

Download the app to read this part
locked
18.

LOVESTRUCK | 16

Download the app to read this part
locked
19.

LOVESTRUCK | 17

Download the app to read this part
locked
20.

I M P O R T A N T โ—

Download the app to read this part
locked