pratilipi-logo Pratilipi
English ๎ •
๎ —
๐‹๐Ž๐•๐„๐’๐“๐‘๐”๐‚๐Š | โœ“

๐‹๐Ž๐•๐„๐’๐“๐‘๐”๐‚๐Š | โœ“

romanceyoung adult
๐‰๐๐ˆ๐ฐ๐ซ๐ข๐ญ๐ž๐ฌ
4.8
2169 ratings & 569 reviews
๎ ‹ 71037
๎ ญ 7 hours
๎  58 parts
Plot twist : Your crush loves you back! Join Spruha & Varad in their love journey ๐Ÿงก๐Ÿ’™
๎ ‹ 71037
๎ ญ 7 hours
๎  parts
Plot twist : Your crush loves you back! Join Spruha & Varad in their love journey ๐Ÿงก๐Ÿ’™

Chapter

6
LOVESTRUCK | 04
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.
7
LOVESTRUCK | 05
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.
8
LOVESTRUCK | 06
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.
9
LOVESTRUCK | 07
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.
10
LOVESTRUCK | 08
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.
11
LOVESTRUCK | 09
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.
12
LOVESTRUCK | 10
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.
13
LOVESTRUCK | 11
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.
14
LOVESTRUCK | 12
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.
15
LOVESTRUCK | 13
This series is under Premium subscription. Download the app to read this.