pratilipi-logo Pratilipi
English
P
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

RUSSIAN SLEEP EXPERIMENT

4.9
104
historyscience and technology

ನಮ್ಮ ದೇಹವೆಂಬ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕೊಡಲು ಜೈವಿಕ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಿದ್ರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರರಿಂದ - ಏಳು ತಾಸಿನವರೆಗಾದರು ನಿದ್ರಿಸಲೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ...

Read now
About
author
꧁APPU ARJUN꧂

*A learning kid* Insta id : 1) ap_767(appu arjun) 2)appuarjunthequotewriter FB id : Appu Arjun Twitter id @Appuarjun767 ಬೇರೆ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ appuarjun767@gmail.com ಗೆ ಈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

Reviews
 • author
  Your Rating

 • REVIEWS
 • author
  Kavya Ruthvi
  01 June 2020
  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇದಿರ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • author
  30 May 2020
  ನಿದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು ಸತ್ಯ.....ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್
 • author
  Harish kumar
  30 May 2020
  ನಿದ್ರೆ ಇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತ boss
 • author
  Your Rating

 • REVIEWS
 • author
  Kavya Ruthvi
  01 June 2020
  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇದಿರ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • author
  30 May 2020
  ನಿದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು ಸತ್ಯ.....ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್
 • author
  Harish kumar
  30 May 2020
  ನಿದ್ರೆ ಇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತ boss